Best in Show - Valp

Scartop Bassino

Best in Show - Veteran

Motown's Walk the Line

Tack till våra sponsorer & försäljare!